253 AXUDAS PARA A MODERNIZACIÓN E DIXITALIZACIÓN DAS FROTAS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS E DE MERCADORÍAS