A Delegación da Provincia de Pontevedra no congreso federal do PSOE, traballará para que a forza do socialismo en España se traslade a Galicia

Congreso PSOE Delegación Provincial. Fonte: PSOE