A Deputación abre unha nova liña de axudas para retirar simboloxía Franquista nos Concellos da Provincia

Subvenciones para la supresión de simbología franquista y la rehabilitación y señalización del patrimonio histórico-cultural. Fonte: Deputación