A deputación cancela os seus grandes eventos por prudencia ante a covid

Deputación de Pontevedra