A Deputación rexeita as “falsedades clamorosas” da Xunta de Galicia sobre a futura Lei do Ciclo da Auga, e volve a esixir a súa retirada inmediata

Compartir
Edificio administrativo. Fonte: Deputación de Pontevedra

Carlos Font subliña que os estudos técnicos que demostran que o “tarifazo” prexudicará ás persoas que menos consumen e aos domicilios con máis residentes “son apabullantes”.

“Á Xunta saíulle moi mal o intento de agocharse para que foran os Concellos os que deran a cara diante da cidadanía polo “sablazo”  fiscal que preparan”.

 

 

A Deputación de Pontevedra, a primeira Institución en dar a voz de alerta diante do intento da Xunta de Galicia de incrementar a fiscalidade da factura da auga e de atentar contra a Autonomía Local, volve reclamar a retirada inmediata do anteproxecto de Lei de Xestión do Ciclo da Auga, como única vía para acabar coa alerta social e o rexeitamento unánime que a norma está a suscitar entre os Concellos Galegos.

O Deputado Carlos Font esixiu que a Conselleira Ethel Vázquez poña fin á “cadea de falsidades clamorosas”, que comezou coa mentira de que a nova lei non crea novos tributos e continúa agora con afirmacións como que non vai provocar a subida da factura, ou que as tarifas dos tres novos canons son equivalentes ás taxas municipais. “Non necesitamos máis mentiras, senón que a Xunta poña fin a este despropósito, que xa tivo o antecedente da fracasada “Sogama da auga”, e que continúa con esta chapuza lexislativa”. Font engadiu que a estas alturas resulta evidente que á Xunta saíulle moi mal o intento de agocharse para que fosen os Concellos os que desen a cara diante da cidadanía ante o “sablazo” fiscal que se prepara. “Os estudos técnicos independentes que demostran que o “tarifazo” prexudicará especialmente ás persoas que menos consumen e aos fogares con máis residentes son apabullantes”. E, por el contrario, aínda non temos un só número oficial da Xunta que explique de onde saen os importes que asignan a eses novos tributos que crean para gravar o abastecemento, rede de colectores e depuradoras”.

O Deputado considera “unha broma” que Ethel Vázquez afirme que a lei non obriga aos Concellos a subir o recibo, “cando impón tarifas únicas e concretas sobre as que os Concellos non teñen capacidade de decisión; de feito, o único que poden decidir é se a xestión das depuradoras e da rede de colectores se fai ou non por Augas de Galicia”. Ademais, entende que cando a Conselleira afirma que os Concellos son libres para subir a taxa Municipal de abastecemento, “a Conselleira incorre na contradición de recoñecer que non lles quedará outro remedio que facelo”.

A Xunta, que lexislou no seu momento para que a fiscalidade autonómica sobre a auga se insira no recibo municipal, pretende substituír o actual coeficiente autonómico de vertido polo novo canon de xestión de depuradoras. “Pero non é certo, como di a Conselleira, que ambos tributos sexan equivalentes, explicou Font. O novo canon grava con 0,15€/m3 dende o primeiro litro, mentres que co actual coeficiente o custo é cero no tramo de consumo mínimo. Ademais, as/os aboadas/os con consumos dentro deste tramo mínimo pasarán tamén a pagar unha cota fixa de 1,54€ mes, mentres que co actual coeficiente son 0,51€ mes. Todo isto tradúcese nunha penalización especialmente gravosa para as persoas que menos auga consomen, así como para os fogares con maior número de residentes. As penalizacións chegarán tamén ás empresas con usos asimilados aos domésticos e ás industrias.

Font reprochou tamén á Xunta que co anuncio de cobrar o novo canon de xestión do abastecemento aos Concellos con perdas nas redes de abastecemento, cunha tarifa única de 0,29€/m3, créase unha sanción encuberta. Un importe que non só foi fixado arbitrariamente, incumprindo a propia normativa autonómica en materia tributaria, senón que ignora as realidades ben distintas entre Concellos en función da lonxitude das súas redes, da existencia de centros históricos ou outros condicionantes. Na mesma liña, outro dos “despropósitos” da reforma consiste en que os importes fixados para o canon de xestión de depuradoras e o canon de xestión de colectores son idénticos “cando se supón que responden a dous feitos impoñibles distintos e, por tanto, con custes de explotación distintos”.

As críticas de Ethel Vázquez ás alegacións presentadas pola FEGAMP son especialmente graves, di o Deputado. “A afirmación de que o novo canon de xestión das redes de colectores terá o mesmo impacto económico que as actuais taxas de sumidoiros municipais non se sostén en pé” Explica Font, que cando os concellos teñan que liquidar o novo canon quedarán obrigados a reformular as súas ordenanzas e realizar un novo estudio de custos, tendo en conta que terán que seguir xestionado as redes de sumidoiros “en baixa” porque, co modelo que propón a Xunta, seguirán a ser da súa competencia. “Unha cousa son as redes de colectores, que son os grandes tubos que van ás depuradoras, e outra moi distinta as redes de sumidoiros que os concellos manteñen e financian coa taxa de sumidoiros”. E todo elo, porque na futura lei non se prevé que a Xunta se faga cargo de todos eses quilómetros de sumidoiros.

Carlos Font conclúe que se esta reforma, “máis tributaria que outra cousa”, sae adiante, a Xunta fará un “negocio óptimo”, pois por un lado recadará máis tributos, incrementando a carga fiscal sobre as galegas e galegos e, polo outro, dará outra volta de torca máis contra a autonomía local obrigando aos concellos a pagar multas, a pagar parte das grandes obras e a pagar a totalidade das obras dos sumidoiros”.