A enquisa de mobilidade do PMUS evidencia un elevado uso do vehículo particular para pequenos traxectos, e un interese crecente polo uso da bicicleta

Avenida de Ourense . Fonte: Concello