A Xunta de Goberno dará o martes luz verde á contratación do proxecto de mellora paisaxística e da seguridade do Parque Maruxa Mallo

Compartir
Plano Maruxa Mallo. Fonte: Concello

A Xunta de Goberno Local daralle este martes, coa aprobación do seu expediente de contratación, o espaldarazo definitivo ao proxecto de reforma integral impulsado pola Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural para executar un conxunto de actuacións de mellora paisaxística e da seguridade das zonas verdes e deportivas do Parque Maruxa Mallo, situado entre as rúas Diego Sarmiento Acuña, Virxinia Pereira e Pintora Maruxa Mallo. A intervención, que o departamento que dirixe Iván Puentes pretende poñer en marcha antes de que remate o ano, suporá un investimento de 69.975,69 euros e traducirase na optimización da seguranza no noiro existente a través da instalación dun valado de aceiro galvanizado e madeira, evitando caídas dos nen@s e adult@s que circulan polo contorno e xogan na cancha de fútbol, e na eliminación da contaminación acústica mediante o cambio do actual peche da devandita pista de fútbol por un pechamento anti sonoro ao longo de todo o perímetro (tamén se pintará a mesma e instalaranse novas porterías).

En base á memoria valorada redactada polo enxeñeiro de Montes Diego Pereira, a formulación deste proxecto busca acadar unha mellora do valor paisaxístico deste espazo mediante a dotación dunha acaída composición a nivel de xardinería, así como das instalacións de rega, que permitan a conservación e desenvolvemento dos valores estéticos propios dun parque moderno nunha zona urbana consolidada. Tamén se procura o incremento da capacidade de acollida e confort do parque coa reforma dos bancos, dotándoos de respaldo, a colocación de papeleiras e a substitución da deteriorada fonte, e a súa conversión nun punto de socialización comunitaria, ao crear lugares de encontro e realización de actividades de lecer a través da instalación de zonas de estancia con mesas e bancos corridos de madeira no contorno da pista de fútbol. Asemade, incorporaranse os novos criterios de deseño dos parques e xardíns para que se garantan unhas óptimas condicións sanitarias dentro da nova normalidade provocada pola pandemia da Covid-19.

Durante o deseño do proxecto tamén se observou un notable deterioro da superficie do parque infantil, polo que se contempla a substitución do actual por outro de semellantes características. Do mesma xeito, faise necesario pintar a superficie da cancha de fútbol, que na actualidade se atopa deteriorada, marcando o terreo de xogo para as diferentes disciplinas practicadas segundo as normas deportivas e empregando unha pintura axeitada á práctica do fútbol, o baloncesto e outras disciplinas deportivas ao aire libre.

 

Plano Maruxa Mallo. Fonte: Concello

 

Na memoria valorada faise fincapé na necesidade de recuperar os carreiros do contorno do parque, xa que se atopan deteriorados pola formación de pequenas escorrentías de auga da choiva e polo frecuente paso de persoas. A intervención, que ten un prazo de execución previsto de mes e medio desde o seu inicio, contempla a creación de sendeiros na zona norte do parque, que na actualidade non existen, e a dotación de céspedes cun mínimo de calidade desde o punto do vista estrutural e visual: estarán formados por unha mestura de especies axeitada ás características específicas de cada zona (sombra, sol, uso, redución de consumo de auga…) e, no caso de céspedes creados a partir de terróns, realizarase unha nivelación axeitada da base sobre a que se asentan.Plan