A Xunta destaca o papel do recinto feiral estradense na dinamización económica da zona