A XUNTA FOMENTA A PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE A RAPAZADA GALEGA CO BONO DEPORTE