A XUNTA PON EN VALOR O POTENCIAL DE GALICIA PARA ACOLLER PROBAS DEPORTIVAS DE PRIMEIRO NIVEL COMO A TERCEIRA EDICIÓN DE “O GRAN CAMIÑO”