Actuacións previstas por el concello de Vigo en taludes da cidade