ALFONSO VILLARES DESTACA A PROXECCIÓN EXTERIOR DO LIDERADO GALEGO NO ÁMBITO PESQUEIRO CON COMPAÑÍAS QUE OPERAN NOS CINCO CONTINENTES