ANA ORTIZ PIDE AO CONCELLO DE VIGO QUE RECLAME OS INFORMES DE AVIACIÓN CIVIL E TELECOMUNIACIÓNS AO GOBERNO CENTRAL PARA AVANZAR NA TRAMITACIÓN DO PXOM