Asinado o convenio coa deputación para o mantemento dos semáforos das estradas provinciais, e contratada a empresa que prestará o servizo

Convenio concello e deputación. Fonte: Concello