Casa da Xuventude de Vigo, “Pechada até novo aviso”, según o cartel que colocou o Concello.