Celebrouse a Primeira Xunta de Goberno Local da nova lexislatura en Mos