Certame de Pintura en Tomiño

Ceratame de dibuxo en Tomiño. Intervención da Alcadesa. Fonte: Concello Tomiño