ANA ORTIZ ANIMA A CIDADANÍA A CONSUMIR NO COMERCIO LOCAL COA APERTURA DAS REBAIXAS EN VIGO CENTRO