Costa Feira en Sanxenxo confirma a Iván Ferreiro y Marwán el 8 de agosto