Desenvolvemento Sostible optimizará o valor paisaxístico e as condicións de seguridade do Parque Maruxa Mallo cun investimento de 70.000 €

Plano Maruxa Mallo 2. Fonte: Concello