Dez persoas do Programa de Vivenda Social para Procesos Terapéuticos foron reinseridos no mercado laboral

Alcade de Vigo. Fonte: Concello