DIEGO CALVO REALIZA UNHA VISITA INSTITUCIONAL A PORTAS