Compartir

El BNG realizó en la mañana de ayer jueves un encuentro sobre políticas sociales en el que participaron representantes de diferentes colectivos sociales de la ciudad. En él, el candidato a la alcaldía, Xabier P. Iglesias, explicó la propuesta de dotar a Vigo de una «renda social municipal».

«Trátase de volver a pensar e redefinir o actual modelo de axudas, con diferentes convocatorias, deslabazadas e moi burocratizadas, para atender mellor a situación de emerxencia social que padece Vigo, con 61 mil persoas en risco de exclusión social e pobreza», explicó. Iglesias contrapuso su propuesta frente al modelo «raquítico e de reparto de miseria que practicou o goberno municipal do PSOE», recordando que en la convocatoria del cheque social del pasado año 1 de cada 3 solicitudes quedaron sin ninguna ayuda.

«Nun momento no que a Risga e outra axudas non garanten a subsistencia material das persoas, por culpa do modelo antisocial que impón o PP desde a Xunta e os recortes aplicados tamén desde Madrid, a renda social municipal quere ser un ingreso complementario con estas outra axudas para avanzar cara a uns ingresos de como mínimo o salario mínimo e con rumo cara a equiparación co índice Arope, que mide a cantidade de recursos que se necesita para vivir con dignidade», detalló Iglesias.

En este sentido, el candidato nacionalista denunció que «PP e PSOE practican ao final a mesma política fronte a pobreza e o empobrecemento: moita propaganda pero pouca axuda real» con un modelo que calificó de «asistencialismo e reparto de miseria».

Centro de Inclusión Social

Entre las medidas del programa social del Bloque, Pérez Iglesias subrayó el compromiso de las nacionalistas cara a redimensionar el actual albergue municipal para convertirlo en un verdadero centro de inclusión. «Hoxe en Vigo hai, segundo datos do propio Concello, máis de 600 persoas sen teito pero o albergue ten só 38 camas. Por iso nós dicimos que non poderemos falar dunha cidade humanizada mentras non evitemos que nin unha soa persoa teña que durmir na rúa, nun parque ou nun caixeiro por non ter unha alternativa habitacional digna», resumió el aspirante nacionalista.

La propuesta de dotar la ciudad de un parque municipal de vivienda social, que evite que se produzca ningún desahucio sin alternativa y permitir el acceso a la vivienda a la juventud y a las clases trabajadoras y populares, o el compromiso en dotar de más medios los colapsados servicios sociales municipales, duplicando su personal y desplegando nuevos programas, fueron otras de las medidas desgranadas en el encuentro.

Iglesias también defendió la necesidad de revertir la privatización de la gestiones de la mayor parte de los servicios y programas sociales del ayuntamiento. «As políticas para combater a pobreza non poden ser fontes de negocio e lucro para grandes empresas como sucede na actualidade», remachó.