GALICIA APOSTA POR UN PLAN ESTRATÉXICO GALEGO DE CARA Á NOVA POLÍTICA AGRARIA COMÚN NO COMITÉ EUROPEO DAS REXIÓNS