GALICIA PROCURA A CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS PARA OS SEUS PRODUTOS PESQUEIROS NA NOVA EDICIÓN DA FEIRA FISH INTERNATIONAL BREMEN