LUIS LÓPEZ ANUNCIA INVESTIMENTO MILLÓN Y MEDIO CASTELO SOUTOMAIOR REALZAR XOIA PATRIMONIAL ATRACTIVO TURISTICO