Luis López avalía co reitor Manuel Reigosa as vías de colaboración entre a Deputación e a Universidade de Vigo