Luis López destaca o labor dos guías turísticos no crecemento e consolidación da provincia de Pontevedra como un destino turístico sustentable e ligado ao territorio