Luis López subliña no seo da FEMP a importancia da administración local na promoción dos hábitos de vida saudables