Manaia, Asociación Galega de Adopción e Acollemento celebra o 4º congreso galego de adopción e acollemento