En marcha o gran zafarrancho de roza e limpeza nas parroquias do rural