Mos facilita o crecemento empresarial do municipio para seguir a xerar riqueza na localidade