Mos renova en Pleno a adhesión ao transporte metropolitano de Galicia e a inclusión do bus urbano en dito plan

Convenio transporte. Fonte: Concello