O Concello da Cañiza consigue unha axuda de 50.000 € da Deputacion de Pontevedra para redactar o proxecto de humanización da Rúa Antonio Facorro.

Compartir

Unha subvención que permitirá afrontar no 90% os gastos da redacción do proxecto “Humanización da rúa Antonio Facorro dende a EP-5003 que ven de Arbo ata o entronque coa N-120”.  O Concello terá que aportar o 10% restante.

Segundo manifestou o Alcalde Luis Piña, “o proxecto todavía non está definido. Para redactalo contarase coas manifestacións da veciñanza e en particular coas opinións dos veciños desta rúa”. “Convocaremos  varias reunións para explicar os obxectivos da rede Agora, para escoitar as opinións de todos e para interactuar ata conseguir perfilar o mellor proxecto de humanización para a rúa Antonio Facorro”.

Unha vez definidas as líneas de actuación e contando xa coa financiación para sufragar o gasto, o Concello encargará a redacción do proxecto a través dun proceso de licitación público. Será despois cando se teña que conseguir a financiación para a execución desta obra que se desenvolverá a medio e largo prazo.

A axuda conseguida polo Concello da Cañiza está enmarcada dentro da REDE de Concellos Agora polo Espazo Público da Deputación Provincial que ten por obxectivo acadar unha mobilidade  máis amable e a recuperación dos espazos públicos.

Para poder optar a esta subvención era requisito indispensable estar adheridos a esta REDE. O Concello da Cañiza adheriuse o pasado 26 de outubro de 2020.

 

Qué é a Rede Agora polo espazo público

Ágora é una rede de acción institucional a prol de considerar e valorizar o espazo público como un dereito fundamental da cidadanía. Un dos seus fundamentos é que o espazo público forma parte substancial da vida das persoas como escenario natural da vida colectiva.

Os concellos adheridos á rede estamos comprometidos a realizar políticas de recuperación dos espazos públicos e a fomentar as mobilidades alternativas no término municipal.

Ágora está promovido e coordenado pola Deputación de Pontevedra a través da súa área de Mobilidade Alternativa e Espazos Públicos Urbanos e a súa finallidade é incentivar aos Concellos da provincia a adoptar decisións a prol da recuperación do espazo público para persoas e a utilización das mobilidades naturais, alternativas ás de motor.

O principal obxectivo de aquí a xuño de 2023, é que os Concellos Ágora incrementen de forma substancial o espazo reservado para as persoas, itinerarios peonís e ciclábeis.