O concello pon ao cobro o imposto de actividades económicas

Imposto de actividades económicas. Fonte: Concello