O Exército do Aire de Madrid realizará exercicios de busca e de salvamento, o día 11 de novembro en Tomiño

Concello de Tomiño