O OBSERVATORIO DE TURISMO RÍAS BAIXAS SITÚA EN PRETO DO 72% A OCUPACIÓN MEDIA DE XULLO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA