O outono micolóxico de A Cantarela estoura cunha intenxa axenda

Outono micolóxico. Fonte: Asociación A Cantarela.