O Partido Socialista esíxelle á Deputación que publique, “se pode ser antes das uvas”, as bases do novo plan provincial de financiamento dos concellos