O plan REACPON da Deputación de Pontevedra mobilizará 39.1 millóns de euros para grandes proyectos da provincia

Presentación proxectos REACPON. Fonte: Deputación