O Pleno de Ponteareas aproba por unanimidade o convenio de colaboración, para a ampliación e reforma da depuradora

Edar Moscadeira. Fonte: Concello