O que queren para outras vilas, non o queren para Marín