O virtuoso do violín Josef Spacek toca coa Orquestra de Cámara de Galicia no aniversario da Sociedade Filarmónica