OCDE E CE DESTACAN O CONSENSO ENTRE AXENTES GALEGOS E LUSOS DO SOBRE A NECESIDADE DE DESENVOLVER O TERRITORIO DO MIÑO CUNHA ÚNICA ESTRATEXIA COMÚN TRANSFRONTEIRIZA