Oito empresas presentan ofertas para executar o proxecto para ampliar a rede de campos de petanca

Petanca. Fonte: Concello