Os contribuíntes dispoñen de prazo ata o 30 de novembro para solicitar o pago en prazos das taxas e impostos

Concello de Vilagarcía.