PATRIMONIO CULTURAL AUTORIZA A HUMANIZACIÓN DUN TRAMO DA RÚA SERAFÍN AVENDAÑO E DA URBANIZACIÓN DO ENLACE DO PARQUE CASTRO CASTRIÑO DE VIGO