PATRIMONIO CULTURAL AUTORIZA A REFORMA DA AVENIDA DE MADRID SOLICITADA POLO CONCELLO DE VIGO EN MARZO