Reapertura ao público do renovado parque infantil da Praza de Valentín García Escudero