Segunda ruta ornitolóxica “Voando Nas Rías Baixas”, da Deputación de Pontevedra

"Voando nas Rías Baixas". Feunte: Deputación de Pontevedra.